Alois Altrichter

Antikvariát a knihkupectví s příležitostnou produkcí dobrodružné literatury v Praze

Nakladatelská působnost 1928–1947

Zakladatel firmy Alois Altrichter st. (* 1864 ?, † 1932 ?) absolvoval 3 třídy gymnázia, vyučil se knihkupcem a působil v několika pražských i mimopražských firmách (mj. Emanuel Petřík, M. Knapp, Jaroslav Pospíšil, Dr. Frant. Bačkovský). 1904 zakoupil od Karla Wiesnera antikvariát (původně s neprotokolovaným názvem Prvý český antikvariát), který později postupně rozšířil o knihkupectví a prodej hudebnin. 1928 připojil i nakladatelství s edicí detektivek Mysterium (1928-1929; Edgar Wallace, dále Sydney Horler a Frank Lucius Packard) a kovbojek Knihovna Dalekého (pak Dálného) západu (1929-1930); kmenovým překladatelem byl Miloš Maixner. Vdova Anna Altrichterová(* 1871 ?, † ? ?), která vedla firmu po zakladatelově smrti za pomoci synů Aloise Altrichtera ml.(* 1901 ?, † ? ?) a Václava Altrichtera, v nakladatelství pokračovala až po 1945. Edice Knihovna dobrodružství (1946), která měla navázat na předválečný program, však zanikla jediným svazkem. Alois Altrichter ml. pracoval po likvidaci firmy 1949 jako knihkupec v n. p. Kniha. - Vyšlo cca 20 titulů.

Literatura a prameny: Ž. [L. K. Žižka]: Alois Altrichter zemřel, Československý knihkupec 9, 1932, s. 58.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 20.01.2015 16:09

A