Athos

Nakladatelství divadelní a baletní literatury a politické publicistiky v Praze na Vinohradech; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1945–1949
Firmu založil koncem 1945 syn knihtiskaře a nakladatele František Herman ml. (* 1921 Slaný, † 1977 Santa Catarina, Brazílie). Absolvoval 6 tříd reálného gymnázia, vyučil se knihkupcem u pražských firem Jos. R. Vilímek a Gustav Francl, pak byl zaměstnán u svého otce Františka Hermana st. v nakladatelství Zádruha. Od 1942 byl totálně nasazen ve Schweinfurtu nad Mohanem, odkud uprchl. 1944 byl vedoucím administrace časopisu Praha v týdnu, 1945 se údajně účastnil Pražského povstání. 1944 se oženil s dcerou skladatele a kapelníka tanečních orchestrů, sopranistkou Emou Koliandrovou, 1946 se manželství rozpadlo. V dubnu 1948 byl zatčen na udání sousedů a uvězněn pro přechovávání zbraní a účast na tisku protistátních letáků. Ještě před soudním projednáváním byl za nejasných okolností zřejmě za úplatek propuštěn z vazby a v říjnu tr. uprchl s matkou do Mnichova, odkud později emigroval do Brazílie, kde se znovu oženil a se střídavým úspěchem podnikal v různých oborech. Nakladatelův mladší bratr a spolupracovník jeho i otcovy firmy Josef Herman (* 1923) byl v lednu 1950 zatčen při pokusu o přechod hranic a vězněn v Jáchymově. Po propuštění žil v Praze a 1965 rovněž emigroval do Brazílie, odkud po neshodách s bratrem přesídlil do USA. Pražská firma Athos, kterou od května 1948 řídil v národní správě tehdejší ředitel nakladatelství Melantrich Jindřich Isoz, kupodivu pokračovala v činnosti i po nakladatelově zatčení a jeho emigraci až do března 1949.

Vyšlo cca 30 titulů. - Jádro edičního programu nakladatelství Athos velkoryse koncipoval divadelní a hudební organizátor a publicista Jaroslav Procházka. Zahájil edicí drobnějších studií a úvah Perspektivy života a umění (1945-1948, red. Jaroslav Procházka), která přinesla dvě stati Alberta Pražáka, sborník Hilarovská vigilie a příspěvky Karla Stloukala, Vsevoloda Mejercholda a A. M. Píši. Další promyšleně založené oborové řady Knihovna divadelní vědy (1946-1949; autor K. S. Stanislavskij) s přidruženou dokumentační edicí Příručky Knihovny divadelní vědy (1947), Knihovna divadelního výtvarnictví (1946, Vlastislav Hofman) a edice komentovaných divadelních her Divadlo světa (1947; Georg Büchner: Vojcek) - všechny v Procházkově redakci - se však již nestačily výrazněji rozvinout. Historik, kritik a organizátor tanečního umění a příležitostný nakladatel baletní literatury Jan Reimoser (i pseud. Jan Rey) redigoval Taneční knihovnu Athosu (1946), v níž otiskl vlastní baletní libreta a stati Joe Jenčíka. Formou samostatné knižní přílohy 1. a 2. ročníku časopisu Taneční listy (1947-1948 jej nákladem Athosu vydávala Společnost přátel tance) rovněž publikoval dvě odborné stati Carla Blasise. Athos distribuoval též poválečnou produkci nakladatelství Zádruha, na niž tematicky navázaly protinacistickou publicistikou a satirou edice Athosu Knihovna svobodného světa (1946; autor Ivan Herben) a Humor generace a doby (1946; autoři A. J. Urban a karikaturista londýnského válečného exilu Stephen, vl. jm. Štěpán Roth). Ještě 1949 vydal Athos mimo edice vzpomínky Fernande Olivierové Picasso a jeho přátelé, několik připravovaných titulů jeho uměnovědného edičního programu však již nevyšlo. - Kvalitně tištěné publikace graficky upravovali zejména Rudolf Šabach a František Muzika, na výzdobě knih se dále podíleli A. V. Hrska, František Hudeček, Josef Nesvadba, Zdenek Seydl, Karel Svolinský a František Tröster.

 

Literatura a prameny:

[Jaroslav Procházka:] Athos - českému divadlu, in K. S. Stanislavskij: Dotvoření herce (1949), s. 203-204; Jožka Pejskar: Poslední pocta 1 (Curych 1982), s. 233; Jindřich Černý: Zemřel redaktor Procházka. Národní divadlo informuje, 1992/93, leden 1993, s. 2.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 27.04.2010 22:20

A