Čeněk Šulc a spol.

Specializované nakladatelství při stejnojmenné cestovní kanceláři v Praze; knihkupectví pro cestovní literaturu, směnárna

Nakladatelská působnost 1902–1914

Švagr knihkupce a nakladatele Františka Topiče a disponent firmy F. Topič Čeněk Šulc (* 1867 asi Kostelec nad Labem, † 1945 asi Praha) založil počátkem 1902 cestovní kancelář Čeněk Šulc a spol. a vzápětí získal i knihkupeckou koncesi, omezenou na divadelní a cestovní literaturu. V prvých letech byl spolumajitelem kanceláře Jaroslav Herold. Po vypuknutí 1. světové války firma nakladatelskou činnost ukončila a zřejmě ji už neobnovila. 1919 se změnila na akciovou společnost, která od 1923 působila pod názvem Cestovní a dopravní společnost Oceán. Čeněk Šulc, který se stal jejím ředitelem, se knihkupecké koncese ve prospěch společnosti vzdal.

Vyšlo cca 30 titulů. – Se založením firmy 1902 začal vycházet měsíčník Cestovní rádce (red. Čeněk Šulc, pak Em. Stránský) s informacemi o zájezdech a dalších aktivitách kanceláře. Vzápětí jej doplnil šířeji koncipovaný čtrnáctideník „věnovaný cestování a zábavě" Do světa (redigoval jej Jiří Guth). Oba časopisy, vycházející se samostatnými reklamními přílohami, však počátkem 1903 po 1. ročníku zanikly. Nakladatelství knižních cestovních příruček rozvinula firma až počátkem 10. let 20. století. Edice Šulcův stručný průvodce hlavních měst v Evropě (1911–1912, red. Čeněk Šulc) přinesla sérii drobných brožurek s komprimovanými údaji o jednotlivých městech z pera Bohumila Vavrouška, edice Šulcův ilustrovaný průvodce (1911–1914, red. Čeněk Šulc) podrobnější průvodce po evropských městech a jejich širším okolí. Jen některé z nich uváděly jména svých autorů (Josef Kuklich, lékař Vojtěch Mrázek, Jaromír Černych, Jan Habr), ostatní snad sestavil jejich redaktor. K názvu prvého časopisu se Šulc vrátil v edici informativních firemních brožurek Cestovní rádce (okolo 1912, red. Čeněk Šulc). – Na tisku brožovaných, jednotně graficky řešených ilustrovaných svazků s přiloženými plánky měst se podílely Rolnická tiskárna, tiskárna Dr. Ed. Grégr a syn a Obchodní tiskárna Merkur.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 11.11.2018 22:38