Karel Vačlena (Jablonec nad Nisou)

Nakladatelství lidové četby v Jablonci nad Nisou a v Železném Brodě; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1924–1948

Synovec mladoboleslavského knihkupce a nakladatele Karla Vačleny (>LČL) Karel Vačlena (* 1863 Božetice u Milevska, † 1926 Železný Brod), zprvu zaměstnaný jako knihkupecký příručí u svého strýce, vydával nejprve v Mladé Boleslavi a krátce v Praze ženský zábavný a naučný časopis Vesna (1904-1907, red. Olga Fastrová). Pak působil v knihkupectvích v Praze, ve Valašském Meziříčí, v Táboře a v Mladé Boleslavi. 1921 otevřel v Jablonci nad Nisou knihkupectví a 1924 založil edici Knihovna dobrodružství, výzkumů a cest (1924-1928). Tr. převzala řízení nakladatelské činnosti pod manželovou firmou lidová spisovatelka Františka Vačlenová (roz. Karbanová; * 1879 Plhov u Sobotky, † 1961 Železný Brod) a přenesla ji do Železného Brodu, kde do počátku 30. let působila jako knihkupkyně jejich dcera Marie Vačlenová (později provd. Beková; * 1900, † 1974 Železný Brod). V Železném Brodě a po manželově smrti opět v Jablonci v edici Matčina knihovna (1929-1932) vydávala Františka Vačlenová své vlastní lidové romány z venkovského života pod pseudonymy Jan Bříza a Marie Solimanová, snad i Tomáš Tobrno. Okolo 1930 vycházela i edice písniček Vačlenovy zpěvní novinky, později však firma zanikla. Ve 40. letech 20. století vydala spisovatelka ještě několik svých próz vlastním nákladem v Železném Brodě a v Kokoníně (dnes součást Jablonce nad Nisou). - Na produkci nakladatelství se diletantskou literární, výtvarnou i hudební tvorbou výrazně podílel syn manželů Vačlenových Karel Vačlena ml. (* 1902, † 1986). Pro Knihovnu dobrodružství, výzkumů a cest přeložil z francouzštiny romány Gustave Aimarda a v téže edici publikoval prózu Zelená bije - sekera bije (pseud. Andrij Guba), odehrávající se na Podkarpatské Rusi, kde snad působil jako notář. V edici Vačlenovy zpěvní novinky vycházely jeho hudební pokusy (pseud. Havel Těpeřský), své publikace sám ilustroval. Nejprve se angažoval ve skautingu, za německé okupace kolaboroval s nacisty, 1968 v Turnově se sovětskou armádou. 1974 byl odsouzen k několikaletému vězení pro spoluúčast na vraždě své sestry Marie Bekové, bývalé knihkupkyně v Železném Brodě, a zemřel po návratu z vězení.

Literatura a prameny: Úmrtí [Karla Vačleny], Československý knihkupec 3, 1926, s. 13.

Související osobnosti

Působiště

Jablonec nad Nisou, Železný Brod

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 29.12.2013 18:01

V