Pamir

Nakladatelství soudobé beletrie a literatury pro děti a mládež v Praze

Působnost 1945–1949

Nakladatelskou společnost Pamir založili v srpnu 1945 František Přeučil a Eliška Hrušková. František Přeučil (* 1907 Praha, † 1996 Černošice u Prahy), absolvent gymnázia a obchodních kurzů, působil před válkou jako funkcionář obchodních grémií a redaktor živnostenských listů, za okupace spoluzakládal Tiskařské a vydavatelské družstvo českomoravského obchodnictva, od 1945 byl poslancem Národního shromáždění. Eliška Hrušková(později provd. Přeučilová; * 1914 Mladá Boleslav, † 1993 Černošice u Prahy) absolvovala obchodní školu a od 1937 byla zaměstnána v hudebním nakladatelství R. A. Dvorský v Praze. Koncem 1948 byla na firmu uvalena národní správa a nakladatelství ukončilo činnost, 1949 zaniklo. František Přeučil byl v listopadu 1949 zatčen a 1950 odsouzen v procesu s dr. Miladou Horákovou na doživotí (propuštěn 1963, rehabilitován 1990). Od počátku 90. let 20. stol. do tragické smrti (zemřel při požáru svého bytu) se aktivně účastnil obnovy Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Eliška Přeučilová byla autorkou televizních scénářů pro děti.

Vyšlo cca 35 titulů. – Široce založený ediční program (pod sloganem „Pamir – střecha světa, kniha – střecha kultury"), na jehož realizaci se výrazně podílel hudebník, textař a překladatel Jiří Voldán (dalším redaktorem nakladatelství byl Jaroslav Medek), zahrnoval původní i přeloženou beletrii a literaturu pro děti a mládež od dobrodružné a dívčí četby přes technické příručky až k obrázkovým knížkám pro nejmenší. Edici populární beletrie Granit (1945–1948, red. Jiří Voldán) doplnila ambiciózní edice Blíženci (1946, red. Jiřina Hauková) s knihou Milady Součkové Hlava umělce a překladem prózy avantgardní americké spisovatelky, tanečnice a modelky Anais Nïnové Lstivá země. Po jediném svazku zanikly básnická edice Sedmihran (1945, red. Zikmund Skyba), humoristická edice Popokatepetl (1946, red. Jaroslav Žák; jen vlastní soubor fejetonů Z palce) a Řada X (1948; filmový román Franka H. Arguse podle okupačního scénáře Poslední Podskalák). Prózu pro chlapce soustředila edice Svět mladých (1946–1948) s novými vydáními dobrodružných příběhů Františka Flose a knihami o letectví Oty Kramáře, dívčí četba měla vycházet v edici Astra (1946, red. Anna Nora Jiroušková). Úspěšná edice Mladý konstruktér (1946–1948) přinášela návody a příručky pro mladé techniky, jejichž autorem byl převážně Vladimír Rauschold. Edice Liliput (1946) soustředila drobné knížky pro nejmenší od Běly Součkové, několik knížek pro děti (mj. pohádky Quida Maria Vyskočila) vyšlo mimo edice. Produkci doplnila edice písniček Pamir (1946). 1946–1947 vycházel nepravidelně nakladatelský věstník Zprávy nakladatelství Pamir (red. Jiří Voldán, později s Jaroslavem Medkem). – Kmenovým výtvarníkem nakladatelství byl Petr Tučný, pohádky ilustroval Ladislav Šaloun.

Dokumentace: Zprávy nakladatelství Pamir (nakl. věstník, 1946–1947).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 01.01.2019 17:12