V. Šimek

Nakladatelství při knihkupectví v Písku

Nakladatelská působnost 1869–1891

Václav Šimek (* okolo 1840 Boreč na Mladoboleslavsku, † 1903 Písek) po studiu na gymnáziu působil v knihkupectví Emanuela Petříka v Praze, odkud odešel do Jindřichova Hradce, kde se stal obchodvedoucím u firmy Karel Janský. 1868 koupil od píseckého pedagoga, redaktora a příležitostného nakladatele Vojtěcha Vlastimila Janoty knihkupectví V. V. Janota (zal. 1864), převedl je na své jméno a připojil k němu nakladatelství. 1878 rozšířil podnik o knihtiskárnu (od strojmistra Václava Paďourka koupil bývalou vetterlovskou tiskárnu) a od července 1879 vydával a tiskl „týdeník pro zábavu, poučení, zájmy politické, obecné a spolkové“ Otavan (časopis téhož jména vycházel v Písku již 1862–1867). V červnu 1882 přemístil knihkupectví, tiskárnu i redakci Otavana do vlastního domu na Velkém náměstí. Věnoval se horlivě veřejnému životu; působil v obecním výboru, v městské radě, byl členem okresního zastupitelstva, vedení městské spořitelny, výboru obchodního grémia, obchodního senátu krajského soudu aj. V listopadu 1891 prodal knihkupectví svému dlouholetému spolupracovníkovi Theodoru Kopeckému a ponechal si jen knihtiskárnu, kterou tehdy vedl pozdější samostatný tiskař Jan Hruška. V ní dále vydával a tiskl Otavana do února 1900, kdy Kopeckému odevzdal tiskárnu i časopis a odešel na odpočinek. Pohřben byl do rodinné hrobky na hřbitově u sv. Trojice.

Vyšlo cca 20 titulů. – Nesoustavnou nakladatelskou produkci firmy zahájil písecký pedagog František Šebek překladem dramatu ze švédštiny (Josef Julius Wecksell). Karel Čupr (pseud. K. Č. Kolčavský) přispěl epigramy, Karel Antonín Madiera uspořádal sborník veršů, próz i statí českých pedagogů (Josef Jelínek, Adolf Heyduk, J. K. Hraše, F. A. Zeman, Ignác Prokeš, V. V. Janata, Jan Matzner) k dynastické svatbě 1881. Koncem 80. let 19. století zřejmě knižně vyšlo několik beletristických příloh Otavana. Naučnou literaturu zastoupily kromě popisu Zvíkova (Josef Renner) a příručky lesního hospodaření v němčině (Richard Zaffouk) především české odborné publikace z ovocnářství, zelinářství, lesnictví a podkovářství (Ladislav Burket, Eduard Koudelka a Jan Evangelista Chadt), dodatečně soustředěné do edice Knihovna hospodářsko-lesnická (1886–1889). Samostatně vyšly lidové myslivecké pověry (sebral Čeněk Zíbrt) a produkci doplnily vojenské a živnostenské předpisy, gratulant (pseud. Jula-Podhradský), sbírka katolických nábožných písní a modliteb a alba pohlednic Písecka. – První titul tiskla pražská firma Hynek Fuchs, všechny další firemní tiskárna V. Šimek.

Literatura a prameny: [Theodor Kopecký:] Sto let trvání knihtiskárny v Písku, Otavan 32, 1910, č. 50, s. 3-4; Václav Zvonař [Theodor Kopecký]: V knihkupectví na venkově před čtyřiceti lety, Knihkupecký oznamovatel 26, 1919, s. 120–121, 129–131; Zakladatel Otavana zemřel, Otavan 25, 1903, č. 30, s. 2; [Theodor Kopecký:] Sto let trvání knihtiskárny v Písku, Otavan 32, 1910, č. 50, s. 3–4.

Související osobnosti

Působiště

Písek

Heslo bylo naposledy změněno 11.04.2021 22:10