Vladimír Pour

Beletristické nakladatelství v Praze a v Novém Bydžově

Působnost 1939–1948

 

Vladimír Pour (* 1922 Bratislava, Slovensko,  † ? ?) se vyučil knihkupcem u pražské firmy Fr. Borový (1937–1939 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu), v níž pak pracoval do 1946. Ještě jako knihkupecký zaměstnanec vydal střídavě v Novém Bydžově a v Praze několik bibliofilií, 1946 se osamostatnil a na koncesi z téhož roku založil v Novém Bydžově profesionální nakladatelství, jehož odborným poradcem se stal národohospodářský redaktor Lidových novin a překladatel z angličtiny Jaroslav Kolářík.

Vyšlo cca  8 titulů. – Jako tzv. soukromý nakladatel bez koncese Pour v Praze založil a redigoval edici Poklad (pak Národní poklad, 1939–1940), jíž přispěl k dobové nadprodukci bibliofilií (Karel Jaromír Erben a Karel Havlíček Borovský s výzdobou Karla Svolinského a Vlastimila Rady). V Novém Bydžově za války připojil mravoučnou vánoční povídku Jana Drašnera (1940), v Praze ještě dva bibliofilské svazečky básní M. J. Lermontova v překladu Bohumila Mathesia (1941). Poválečný program, naznačený jak angloamerickou prózou (Henry Williamson, Ben Ames Williams), tak regionální tvorbou (Václav Horyna a ilustrátor František Michálek se souborem středočeských pověstí), se již významněji nerozvinul. – Knihy tiskly firmy Grafické závody V. & A. Janata v Novém Bydžově a Orbis v Praze.

Související osobnosti

Působiště

Praha, Nový Bydžov

Heslo bylo naposledy změněno 11.05.2022 18:08