Knihkupectví A. Perout po bombardování 1944

Moravská Ostrava, Zámecká 4. – Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické 66, 2017, s. 278.
 Knihkupectví A. Perout po bombardování 1944