Václav Horák

120 let v Božích službách (sborník, 2000), s. 14.
 Václav Horák