Antonín Ptáček

Památník spolku divadelních ochotníků v Slaném (red. Josef Fiedler, Slaný 1913), s. 17.
Antonín Ptáček