Firemní tabule knihtiskárny a nakladatelství V. Horák a spol. a portál knihkupectví F. Zdychynec (1941)

Praha – Nové Město čp. 1193, Soukenická 15. – 120 let v Božích službách (sborník, 2000) s. 35.
Firemní tabule knihtiskárny a nakladatelství V. Horák a spol. a portál knihkupectví F. Zdychynec (1941)