František Hähnel

Československý knihkupec 10, 1933, s. 49.
František Hähnel