František Večeřa (1910)

Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
František Večeřa (1910)