Expozice nakladatelství E. Weinfurter na Jubilejní výstavě 1908

Architektonický návrh Jan Kotěra. – Český svět 5, 1908/09, č. 3.
Expozice nakladatelství E. Weinfurter na Jubilejní výstavě 1908