Kancelář knihkupectví Jaroslav Salivar

Praha – Staré Město čp. 568, Celetná 32, u stolu prokurista Joža Malý. – Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
Kancelář knihkupectví Jaroslav Salivar