Jindřich Bačkovský

Karel Nosovský: Knihkupecká nauka a vývoj knihkupectví československého (1927), příl.
Jindřich Bačkovský