Jindřich Lorenz

Československý knihkupec 12, 1935, s. 309.
Jindřich Lorenz