Joža Malý (20. léta 20. stol.)

Album representantů všech oborů veřejného života československého (1927), s. 1043.
Joža Malý  (20. léta 20. stol.)