Knihařská továrna Zdeněk a Jan Nožička

Praha-Karlín čp. 291, Thámova 27. – Kresba z prospektu (1929), soukromá sbírka.
Knihařská továrna Zdeněk a Jan Nožička