Knihkupectví Ad. Hoblík (80. léta 19. stol.)

Kolín I čp. 89, Karlovo náměstí. – Jan a Ladislav Kamarýtovi: Zmizelý Kolín (Kolín 1998), s 39 (foto František Vojtěch Krátký).
Knihkupectví Ad. Hoblík (80. léta 19. stol.)