Knihkupectví Ferdinand Sukaný na dobové pohlednici (okolo 1910)

Uherské Hradiště čp. 29, Nádražní ul.
Knihkupectví Ferdinand Sukaný na dobové pohlednici (okolo 1910)