Knihkupectví Fr. Novotný (reklamní kresba)

Náchod, Palackého 26.
Knihkupectví Fr. Novotný (reklamní kresba)