Knihkupectví Grosman a Svoboda (okolo 1902)

Praha – Nové Město čp. 36, Jungmannova 39 (zbořeno). Majitel Josef Grosman třetí zleva.
Knihkupectví Grosman a Svoboda (okolo 1902)