Knihkupectví Jan Hanták (okolo 1895)

Kolín I čp. 41, Kutnohorská ul. – Jan a Ladislav Kamarýtovi: Jak v Kolíně bejvávalo (Kolín 1996), s. 273.
Knihkupectví Jan Hanták (okolo 1895)