Knihkupectví Jan Hanták (okolo 1910)

Kolín I čp. 70, Husova ul. – Soukromá sbírka.
Knihkupectví Jan Hanták (okolo 1910)