Knihkupectví Jan Liebich v Pardubicích (vlevo)

Pardubice I, čp. 420, třída Míru. - Adresář města Pardubic spolu s průvodcem po městě a okolí (Pardubice 1911), s. 31.
Knihkupectví Jan Liebich v Pardubicích (vlevo)