Knihkupectví Jan Svátek (1912)

České Budějovice čp. 397, U Černé věže (dříve Sternekova) 21
Knihkupectví Jan Svátek (1912)