Knihkupectví Jan Svátek (1912)

České Budějovice čp. 397, U Černé věže (dříve Sternekova) 21. – Eduard Moravec: Č. Budějovice a okolí (1912), příl.
Knihkupectví Jan Svátek (1912)