Knihkupectví Karel Vačlena v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou čp. 209, Údolní 22 (zbořeno).
Knihkupectví Karel Vačlena v Jablonci nad Nisou