Knihkupectví Otakar Kubeš s majitelem ve dveřích (1903)

Karlovo nám. 64/53, Třebíč – Vnitřní Město. – F. J. Lehner, Eugen Muška: Opatský chrám Panny Marie v Třebíči a jeho dějiny (1903), příl.
Knihkupectví Otakar Kubeš s majitelem ve dveřích (1903)