Knihkupectví V. Hoblík (30. léta 20. stol.)

Poděbrady I čp. 35, Jiřího náměstí 19. – Polabské muzeum v Poděbradech, inv. č. 157/86.
Knihkupectví V. Hoblík (30. léta 20. stol.)