Knihkupectví Václav Kraus (90. léta 19. stol.)

Tábor čp. 2, Žižkovo náměstí. – Fotografie ze sbírek Husitského muzea v Táboře (výřez), inv. č. SV 786.
Knihkupectví Václav Kraus (90. léta 19. stol.)