Knihtiskárna Jindřich Slovák v Kroměříži (okolo 1912)

Kroměříž čp. 151, Riegrovo náměstí.
Knihtiskárna Jindřich Slovák v Kroměříži (okolo 1912)