Prospekt nakladatelství Vl. Orel (1930)

Soukromá sbírka.
Prospekt nakladatelství Vl. Orel (1930)