Prospekt nakladatelství Vl. Orel (1930)

Zdroj: Soukromá sbírka.
Prospekt nakladatelství Vl. Orel (1930)