Prospekt nakladatelství Vl. Orel (1931)

Soukromá sbírka.
Prospekt nakladatelství Vl. Orel (1931)