Nakladatelství Karel Janský (90. léta 19. stol.)

Tábor čp. 2, Žižkovo náměstí. – Fotografie ze sbírek Husitského muzea v Táboře (výřez), inv. č. SV 786.
Nakladatelství Karel Janský (90. léta 19. stol.)