Obálka (1939)

Návrh obálky Mariquita. – Reprodukce ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, inv. č. 201/17.
Obálka (1939)