Portál firmy Jos. L. Švíkal (počátek 40. let 20. stol.)

Mladá Boleslav I, čp. 29, Staroměstské nám. – Fotografie ze sbírek Muzea Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi.
Portál firmy Jos. L. Švíkal (počátek 40. let 20. stol.)