Portál knihkupectví a knihtiskárny Jan Hon (1894)

Výřez z fotografie Slavnost odhalení praporu Sokola 5. 8. 1894 – Muzeum Vyškovska ve Vyškově, inv. č. H 29 208.
Portál knihkupectví a knihtiskárny Jan Hon (1894)