Portál knihkupectví A. Perout

Moravská Ostrava, Zámecká ul. 10. – Časopis Slezského zemského muzea, série B, vědy historické 66, 2017, s. 275.
Portál knihkupectví A. Perout