Portál knihkupectví B. E. Tolman v Hradci Králové (okolo 1900)

Hradec Králové čp. 26, Velké náměstí.
Portál knihkupectví B. E. Tolman v Hradci Králové (okolo 1900)