Portál knihkupectví Bohuslav Hendrich (20. léta 20. stol.)

Praha – Staré Město čp. 234, Husova 8.
Portál knihkupectví Bohuslav Hendrich (20. léta 20. stol.)