Portál knihkupectví Eugen Peterson (konec 19. stol.)

Příbram II, čp. 151, Pražská ul. – Fotografie ze sbírek Hornického muzea v Příbrami.
Portál knihkupectví Eugen Peterson (konec 19. stol.)