Portál knihkupectví Jaroslav Salivar (1941)

Praha – Staré Město čp. 695, Rybná 21. – Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
Portál knihkupectví Jaroslav Salivar (1941)