Portál knihkupectví Jaroslav Salivar (1943)

Praha – Staré Město čp. 568, Celetná 32. – Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
Portál knihkupectví Jaroslav Salivar (1943)