Portál knihkupectví Svatopluk Hrnčíř (okolo 1910)

Nymburk čp. 252, Komenského 1. - Reklamní leták, Polabské muzeum - Vlastivědné muzeum Nymburk, inv. č. AS 8826.
Portál knihkupectví Svatopluk Hrnčíř (okolo 1910)