Portál knihkupectví Václav Naňka

Praha – Staré Město čp. 350, Na Perštýně 17 (ve dveřích Václav Naňka ml.). – Fotografie ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, inv. č. 201/74.
Portál knihkupectví Václav Naňka