Portál Odborného knihkupectví Ferd. Svoboda, nást. Jar. Samec

Praha – Nové Město čp. 816, Václavské náměstí 47. – Praha v týdnu 3, 1942, č. 50, s. 8.
Portál Odborného knihkupectví Ferd. Svoboda, nást. Jar. Samec