Provozní budova knihtiskárny Jindřich Slovák (okolo 1912)

Kroměříž čp. 184, Šafaříkova ul.
Provozní budova knihtiskárny Jindřich Slovák (okolo 1912)