Seznam knih nakladatelství J. Šnajdr (1927)

Obálka Stanislav Kulhánek. – Soukromá sbírka.
Seznam knih nakladatelství J. Šnajdr (1927)