Seznam nakladatelství Jan Svátek (1919)

Krseba na obálce: České Budějovice čp. 315, U Černé věže (dříve Sternekova) 6. – Soukromá sbírka.
Seznam nakladatelství Jan Svátek (1919)